ငွေပေးချေမှုကိုအောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့် လက်ခံပါသည် -

  1. KBZPay
  2. ပစ္စည်းရောက်မှ ငွေပေးချေခြင်း
  3. Facebook messenger မှဖြစ်စေ၊ ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်ရေးစင်တာ မှတဆင့်ပေးချေခြင်း

We accept payment by the following methods - 

  1. KBZPay
  2. Cash On Delivery
  3. Talk to our contact centre on Facebook messenger or by phone