Genius 100% Arabica Coffee 220g Fine Ground

GeniusSKU: 8834000063121

Price:
5,000 Ks

Tax included; Shipping calculated at checkout.

Description

၁၀၀% Arabica ကော်ဖီဖြစ်ပြီး အမျိုးအစားအဆင့်(၈၃) နှင့်အထက်ရှိသောအရည် အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန် ဖြစ်သည်။ ၂၂၀ ဂရမ်ရှိပြီး အတော်အသင့်လှော်ထားသော မြန်မာပြည်ထုတ် ကော်ဖီဖြစ်ပါသည်။ အရသာမှာ အနည်းငယ် ပိုချို၍ ချဉ်သော အရသာဖြစ်သည်။

100% Arabica Coffee, Special Grade (83) and above, High Quality Product, 220g, Medium Roasted Coffee, Product of Myanmar, Slightly more sweet and sour taste.

Includes: 1 pack of Genius 100% Arabica Coffee 220g Fine Ground

You may also like