Genius 100% Arabica Coffee Organic Whole Bean 250g

GeniusSKU: 8834000063190

Price:
9,000 Ks

Tax included; Shipping calculated at checkout.

Description

USDA မှ အော်ဂဲနစ်လက်မှတ်များရရှိထားသည်။ USDA ၏ပထမဆုံးထုတ်ကုန်ဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်တွင် EU အသိအမှတ်ပြုသော အော်ဂဲနစ်ကော်ဖီဖြစ်သည်။ ကော်ဖီစေ့ အပြည့်ပါပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွှတ်ကာ အမျိုးအစားအဆင့် (၈၃) နင့် အထက်ရှိသည့် အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်ကုန် ဖြစ်ပါသည်။

Received Organic certifications from USDA, First production of USDA and EU Certified organic coffee in Myanmar, Whole Bean, Healthy Product, Special Grade (83) and above, High Quality Product.

Includes: 1 pack of Genius 100% Arabica Coffee Organic Whole Bean 250g

You may also like